लावारिस बालिका को देखने पहुँची चाइल्ड लाइन व बाल कल्याण समिति की टीम |

March 14, 2018 UDAAN Society No comments exist
चाइल्ड लाइन निदेशक ज्ञानेंद्र मिश्रा व बाल कल्याण समिति के सदस्य लावारिस बालिका को मोहनलाल गौतम महिला चिकित्सालय स्थित एसएनसीयू  में देखते हुए।
Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *